Kunst om voor thuis te blijven! deel 11

Door

Jan Sluijters De profeet Elisa en de zoon der Sunammitische vrouw, 1904, Olieverf op doek, 151 x 120 cm Drents Museum
Jan Sluijters, De profeet Elisa en de zoon der Sunammitische vrouw, 1904, olieverf op doek, 151 x 120 cm Drents Museum. Onderdeel van tentoonstelling Allemaal Wonderen in Catharijne Concvent 2020

Bloed, vuur en rookpilaren

“…en daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien. Ja, ook over de dienstknechten, en over de dienstmaagden, zal Ik in die dagen Mijn Geest uitgieten. En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed, en vuur, en rookpilaren.”  
Zo voorspelt Jezus in bijbelboek Joël 2:28-30 het neerdalen van de Heilige Geest die zijn volgelingen verder zal begeleiden. Het moment dat als het begin van de christelijke kerk wordt gezien: Pinksteren.
 

catharijneconvent
Nathan Coley, A place beyond belief, 2012

Allemaal Wonderen

In Museum het Catharijneconvent in Utrecht staan christelijke cultuur en erfgoed centraal, maar krijgt dit ook een link naar het heden en een breder begrip als zingeving. In de thematentoonstellingen zijn zeker niet alleen christelijke taferelen te zien maar ook hedendaagse kunst al dan niet met geloven als onderwerp. Zo ook in de tentoonstelling Allemaal Wonderen die vanaf 1 juni weer open is. Verhalen over wonderen, vroeger en nu. De wonderen uit de bijbel en uit andere geloven in beelden en schilderijen. De opwekking van Lazarus van Rembrandt uit 1632. Maar ook de videoclip Lazarus van David Bowie. De geboorte van Christus op een paneel van het Middelrijns altaar (ca 1410). Foto’s van jonge moeders van Rineke Dijkstra. Een 18e eeuwse prent van de Chinese zeegodin Mazu die een schip redt. Wonderbaarlijke genezingen en de ‘Godhelm’ die neurowetenschappers gebruikten bij hun onderzoek naar de wonderlijke ervaringen. Bestaan wonderen eigenlijk wel?

 

allemaal wonderen
De Chinese zeegodin Mazu redt een schip op volle zee, China,
18e eeuw, coll. Rijksmuseum Amsterdam

 

Museum voor thuis

Tot je in het museum terecht kunt, kun je online verdiepen in het wonder in lezingen, podcast en blogs. Zowel bij deze tentoonstelling als bij de rest van de collectie. Van april tot eind juni vulde  het Catharijneconvent de online tentoonstelling Museum aan huis met achtergrondverhalen bij werken in het museum en lezingen over algemene thema`s, bijvoorbeeld de vraag of wonderen bestaan, het verschil tussen de brede en de smalle weg en het gevoel voor dramatiek in christelijke kunst.

Museum Catharijneconvent vanaf 1 juni weer open!
Lange Nieuwstraat 38
Utrecht

https://www.catharijneconvent.nl/tentoonstellingen/museum-aan-huis/

https://www.catharijneconvent.nl/tentoonstellingen/wonderen/

Dit was de laatste aflevering van Kunst om voor thuis te blijven!
alle tips teruglezen kan hier

Lees meer ...

Manifesta 15 Tableau Magazine

Manifesta: meer dan kunst

Kunst kan een ander verhaal vertellen. Het kan verbinden. Dat is de vaste overtuiging van Hedwig Fijen, oprichter en directeur van Manifesta. Manifesta werd opgericht in de jaren 90, toen na de val van de

Lees verder »
Kunstmarkt Jeannette ten Kate Tableau Magazine

Onzekerheid op de kunstmarkt

De politieke en sociale situatie in de wereld heeft ook zijn weerslag op de kunstmarkt. Wat de gevolgen daarvan zijn, is lang niet altijd vanzelfsprekend en ook niet eenduidig te verklaren. Maar dat we naar

Lees verder »