Prix de Rome 2021

Door

In het Stedelijk Museum in Amsterdam is sinds kort een presentatie te zien met nieuw werk van de genomineerde kunstenaars voor de Prix de Rome 2021. De genomineerden zijn Mercedes Azpilicueta, Alexis Blake, Silvia Martes en Coralie Vogelaar. De jury heeft de keuze gemaakt uit een lijst van 217 kunstenaars die zichzelf voor de prijs hebben aangemeld. De shortlist is een afspiegeling van het brede spectrum aan mogelijkheden binnen de hedendaagse kunstenaarspraktijk; variërend van film tot performance, van storytelling tot wetenschap en van ambachtelijkheid tot informatietechnologie.

Mercedes Azpilicueta, Potatoes, Riots and Other Imaginaries, 2021, Jacquardgeweven tapijt, objecten, kledingstukken en geluid, Prix de Rome 2021 Foto Daniel Nicolas

De vier finalisten reflecteren op actuele thema’s, bieden kritische herinterpretaties van historische gebeurtenissen, verbinden onderbelichte geschiedenissen aan het heden of richten de blik juist op de verre toekomst. Ieder representeert op eigen wijze de huidige tijdsgeest. Zo is Mercedes Azpilicueta is geïnteresseerd in begrippen als het kwetsbare of collectieve lichaam, dekoloniaal feminisme en het dissidente geluid. De jury selecteerde Azpilicueta vanwege het recente werk dat bestaat uit verbeeldingsrijke tapijten vol historische feiten, waarin Azpilicueta conceptuele ideeën met ambachtelijkheid combineert.

Alexis Blake, rock to jolt [] stagger to ash, 2021, Performance, tentoonstellingsruimte met architectonische interventies, gedimd licht, geur, tabloidpublicatie, Prix de Rome 2021, foto Daniel Nicolas

De jury koos Alexis Blake vanwege de manier waarop haar kritische analyses van belangrijke maatschappelijke onderwerpen tot overtuigende performances leiden. De eigen performatieve stijl die Blake ontwikkelt, kenmerkt zich door een heldere, minimalistische esthetiek die consistent is en toch steeds weer verrast. Met haar multidisciplinaire praktijk die beeldende kunst en performance samenbrengt in choreografie, geluid, video, sculpturen en drukwerk, onderzoekt zij hoe het lichaam in de kunstgeschiedenis en daarbuiten wordt weergegeven, om haar bevindingen vervolgens kritisch te beschouwen, te ontregelen en te herzien.

Silvia Martes, To confirm That You Are Not a Robot, Place a Check in the Box Next to “I’m Not A Robot’ (videostill), 2021, Eenkanaals film-installatie, grijstinten en kleur, 21 min, 21 sec, Prix de Rome 2021

Silvia Martes blonk uit vanwege haar experimentele films die zijn verwant aan het sciencefiction genre.Vaak vinden de verhalen van haar korte films hun oorsprong in autobiografische ervaringen of zijn geïnspireerd door collectief menselijk gedrag. Tegelijkertijd zijn ze losgekoppeld van de werkelijkheid en ongrijpbaar. De jury selecteerde Martes vanwege de krachtige visuele taal en de originele manier van storytelling in Martes’ films. Zij weet een gestileerde vorm van futuristisch realisme te combineren met een sterke schilderachtige kwaliteit en biedt daarmee een welkome toevoeging aan het huidige artistieke landschap van kunst en film.

Coralie Vogelaar, Interpersonal Biofeedback Apparatus Encoding Cardiac Fluctuations, 2021, Interactieve 10-kanaals geluidsinstallatie van keramiek, aluminium, vibratie speakers, sensors, foam platen, acrylaat, algoritmsich compositie programma Supercollie.

De laatste genomineerde is Coralie Vogelaar. Zij is een interdisciplinaire kunstenaar die wetenschappelijke disciplines, zoals gedragsstudies en data-analyses, combineert met artistieke verbeelding. Vanuit een fascinatie voor algoritmes onderzoekt zij de relatie tussen mens en machine. In samenwerking met experts uit verschillende disciplines maakt zij video-installaties en performances waarin de logica van machines wordt toegepast op het menselijk lichaam, en andersom.
De jury waardeert het interdisciplinaire karakter van Vogelaars werk, de samenwerkingen die zij aangaat, en de wijze waarop zij toekomstvisies en technologische ontwikkelingen agendeert. De achterliggende ideeën vertaalt zij naar werk met een sterke visuele component.

De vier kunstenaars op de shortlist kregen een werkbudget om tijdens een periode van vijf maanden nieuw werk te maken, dat t/m maart 2022 te zien in het Stedelijk Museum. De Prix de Rome is de oudste prijs in Nederland voor beeldend kunstenaars onder de 40 jaar. Het doel van de prijs is getalenteerde beeldend kunstenaars te stimuleren zich verder te ontwikkelen en hun zichtbaarheid te vergroten. Sinds 2012 wordt de prijs georganiseerd en gefinancierd door het Mondriaan Fonds. 

Stedelijk Museum Amsterdam
Prix de Rome 2021
13 november t/m 20 maart 2022

Meer nieuws lezen? Bestel dan hier de losse editie! Wil je op de hoogte blijven van interessante artikelen en ontwikkelingen in de kunst, meld je dan aan voor onze nieuwsbrief of abonneer je op Tableau Magazine!

Lees meer ...