Rijksmuseum Twenthe: Van wie is het (platte)land?

Door

Rijksmuseum Twenthe Tableau Magazine
Tentoonstelling 'Terra Libera' in Rijksmuseum Twenthe, onderdeel van een grote publieks- en tentoonstellingsmanifestatie rondom de vraag ‘van wie is het (platte)land?’. Foto: Lars Smook

Een van de meest urgente maatschappelijke vraagstukken van dit moment is de omgang met (en de toekomst van) het landelijke gebied. En daar is het nodige over te vertellen, laat een driedelige tentoonstelling van Rijksmuseum Twenthe zien.

De leefwereld van veel Europeanen was tot aan de komst van het christendom animistisch. Dat wil zeggen dat de natuurlijke wereld die hen omringde, werd bevolkt door verschillende goden die gunstig moesten worden gestemd. Maar in de Bijbel was sprake van slechts één god, die de mens had gemachtigd om te heersen over de aarde. Mensen beschouwden zichzelf niet langer als onderdeel van, maar als heerser over de natuur. Deze blik op de wereld, waarbij de mens zichzelf centraal stelt, bepaalde de wijze waarop het land werd toegeëigend en bewerkt en hoe natuurlijke hulpbronnen werden aangewend. Deze blik ligt ook aan de basis van het moderne Nederlandse landschap, dat bestaat uit keurige, rechthoekige akkers en rivieren die zijn rechtgetrokken. Het is de mens die zijn wil oplegt aan het land.

Maar dit systeem, waarbij tegen zo laag mogelijke kosten een zo hoog mogelijke opbrengst uit grond of dier wordt gehaald, loopt tegen zijn grenzen aan. Dat blijkt uit de vele crises waarmee we worden geconfronteerd. Wat betekent dat voor de toekomst? Gaan we door op deze weg van efficiëntie en optimalisatie, met hulp van alle nieuwe technologieën die ons ter beschikking staan? Of moet het roer radicaal om en moeten we onze relatie met de natuur heroverwegen en onszelf niet langer zien als heersers over een dode aarde, maar als onderdeel van levend systeem? Want van wie is het land nou eigenlijk echt? Rijksmuseum Twenthe nodigde vier kunstenaars uit om onderzoek te doen naar deze onderwerpen. Daarnaast wordt er, met kunstwerken vanaf de late middel­ eeuwen tot nu, getoond hoe we voorheen naar het land keken, het ons eigen hebben gemaakt en gecultiveerd. Ook is er een tentoonstelling waarbij een focus ligt op mediakunst, en een derde expo in samenwerking met Fotomanifestatie Enschede, waarin twee series rondom grondstofwinning en voedsel te zien zijn.

Van wie is het (platte)land?
Rijksmuseum Twenthe 
t/m 28 januari

Meer lezen? Neem een abonnement of koop een losse editie in de winkel.

Lees meer ...

Tian Teng Tableau Magazine

Tian Teng: ongezien

Het alledaagse in het zonnetje gezet wordt anders. Tian Teng maakt het alledaagse bijzonder. Beelden courtesy Tian Teng en Heden GalerieMeer lezen? Neem een abonnement of koop een losse editie in de winkel.

Lees verder »