Tableau Fonds

Stel je voor. Je hebt een stukadoor nodig. Je belt iemand waarover je goede verhalen hebt gehoord. Je vraagt hem je huis te stuken. Je vertelt erbij dat je helaas geen budget hebt om hem te betalen. Maar je probeert hem over te halen het gratis te doen, met als argument dat deze klus heel goed staat op zijn cv en dat het vast weer nieuwe klussen zal opleveren. Wat denk je dat het antwoord van de stukadoor zal zijn? Nadat hij je hard heeft uitgelachen. “Met mijn cv kan ik geen boodschappen doen!”

Ik denk niet dat iemand het ooit in zijn hoofd heeft gehaald dit voor te stellen aan een stukadoor. Ik weet heel zeker dat een kunstenaar dit regelmatig hoort bij de vraag een tentoonstelling te maken. Gelukkig lijkt er een kentering in de kunstwereld te zijn die ervoor zorgt dat we dit niet langer  normaal vinden. De Fair Practice Code is een bekend begrip geworden. Een onderdeel hiervan is een richtlijn waarmee je kunt berekenen wat een redelijk honorarium is voor een kunstenaar.

Kunstenaarshonorarium

Op kunstenaarshonorarium.nl vind je een eenvoudige calculator waarmee je het bedrag kunt uitrekenen. Als voorbeeld: je vraagt een kunstenaar voor een solotentoonstelling met nieuw werk die drie maanden te zien is. Het honorarium zou dan € 8.298,- moeten zijn. Let wel, het gaat hier over een tentoonstelling zonder primaire verkoopdoelstelling, dus niet in een galerie. 
Ik denk persoonlijk dat dit inderdaad een redelijke vergoeding is. Maar als zakelijk leider van Kunstvereniging Diepenheim krab ik achter mijn oren en vraag me af hoe we dit als kleine organisatie in godsnaam moeten waarmaken. We organiseren zes tentoonstellingen per jaar!

Bij Kunstvereniging Diepenheim hebben we met elkaar afgesproken dat we vierkant achter de Fair Practice Code staan. We stellen alles in het werk om de richtlijn voor het honorarium te volgen. We maken geld vrij in onze bescheiden begroting, we vragen bijdragen aan bij het Mondriaan Fonds (30% van het bedrag is haalbaar en wordt regelmatig gehonoreerd) en we vragen aan kunstliefhebbers ons te steunen met een bijdrage. We doen ons best, maar het is nog niet genoeg. Voor een kleine presentatie-instelling zoals de Kunstvereniging is het (nog) niet haalbaar de richtlijn volledig te volgen.
Maar we willen niet dat de kunstenaar met zijn cv boodschappen moet doen! 

Ik legde dit dilemma voor aan de redactie van Tableau en kreeg hier meer dan alleen een luisterend oor. Ze waren het roerend met mij eens. “We gaan hier iets aan doen!”, was het antwoord.

Lancering Tableau Fonds

Tableau `puts her money where her mouth` is en richt het Tableau Fonds op. Hiermee wil het kleinere instellingen steunen bij het honoreren van de exposerende kunstenaars. Als eerste steunt het Tableau Fonds de solotentoonstelling van Gerbrand Burger in Kunstvereniging Diepenheim. Iedereen is van harte welkom bij de opening op 21 september, van 15-18 uur. Een mooi moment om met elkaar van gedachten te wisselen over hoe we samen ervoor kunnen zorgen dat kunstenaars, net als stukadoors, fatsoenlijk worden betaald voor hun werk!
 

Lees meer...

Tableau Fonds voor eerlijke honorering kunstenaars

Tableau is er voor u als kunstliefhebber, maar Tableau is er zeker ook voor de kunstenaars zelf. Zonder kunstenaars geen kunst, zonder kunst geen genieten of verzamelen van kunst. We zijn dan ook trots en blij u een bijzonder nieuw initiatief te presenteren: het Tableau Fonds!

Lees meer »