Tableaufonds

Het Tableaufonds: voor een eerlijke beloning van kunstenaars

Tableau Magazine heeft het Tableaufonds opgericht. Hiermee wil het kleinere instellingen steunen bij het honoreren van de exposerende kunstenaars.
Het komt nog te vaak voor dat kunstenaars niet of nauwelijks een honorarium krijgen voor hun werk aan een tentoonstelling. De recettes van de presentatie-instelling en de verkoop van hun werken zijn immers vaak te laag terwijl er wel volop wordt genoten tijdens de expositie.

Fair Practice

Een landelijke trend is het tij aan het keren; “Fair Practice” is het sleutelwoord. Er bestaat een richtlijn voor de hoogte van een kunstenaarshonorarium. Het Mondriaan Fonds steunt met een eigen regeling non-profit instellingen die deze richtlijn hanteren. Het Tableaufonds schaart zich achter deze beweging: steunen met geld én met publiciteit.

Honorarium kunstenaar

Het Tableaufonds richt zich primair op presentatie-instellingen in de regio’s van Nederland. Voor de selectie van te honoreren projecten worden samenwerkingen opgetuigd met andere fondsen en activiteiten. Een commissie van deskundigen kent per aanvraag (tenminste) € 2.500 toe voor het honorarium van een kunstenaar met een solotentoonstelling bij een non-profit presentatie instelling.

Amis de Tableau steunen de kunstenaars

Vindt u ook dat talentvolle, professionele kunstenaars billijk moeten worden gehonoreerd? Het Tableaufonds onderstreept nadrukkelijk dat kunst een onderdeel is van ons leven. Wordt ook Ami de Tableau en draag zo bij aan de honorering van talentvolle Nederlandse kunstenaars. Voor € 96 per jaar bent u èn Ami de Tableau èn Abonnee van Tableau Magazine. Uw bijdrage wordt direct ter beschikking gesteld aan het Tableaufonds.

Aanmelden

Ja, Ik meld mij aan als Ami de Tableau. Ik ontvang vier keer per jaar Tableau Magazine en steun het Tableaufonds.

Bent u al abonnee en wilt u ook graag het Tableaufonds steunen? Stuur dan een e-mail naar heidy.hardeman@tableaumedia.nl