Categorieën
2021 Kunstmarkt Stories Uncategorized

Videogames als kans voor de kunst

Kunst die opduikt in de online wereld van Minecraft of Second Life, de lancering van een modecollectie in een videogame of een online concert voor een miljoenenpubliek dat ook nog geld oplevert. De mogelijkheden online zijn veel groter dan alleen een online viewing room. Dominique en Sylvain Levy, oprichters van DSL Collection weten dat al lang.

Innovatie

Abu Dhabi, 16 tot 18 november 2020. Zestig topdogs uit de museumwereld nemen deel aan het online symposium Reframing Museums van de NYU in Abu Dhabi met als centraal thema: hoe kunnen we onze instellingen aanpassen aan de uitdagingen van vandaag, nu de manier waarop mensen leven, werken en socialiseren is veranderd?Diezelfde vraag stelde het verzamelaarsechtpaar Dominique en Sylvain Levy zich al in 2005, toen ze over kunst en hun eigen ‘collectiemodel’ nadachten: hoe gaan we een collectie hedendaagse Chinese kunst opzetten die relevant is voor onze tijd? Hun antwoord was: innovatie! Innovatie als kernconcept, als DNA voor hun businessmodel. Je zou je kunnen afvragen: ‘Waarom heeft deze David van Goliath (de museumwereld) gewonnen?’ David als de onbekende, kleine, alerte herdersjongen, tegenover Goliath: de gevestigde, imposant sterke, maar daardoor trage reus. De wendbaarheid van een kleine organisatie als DSL Collection lijkt het toch te winnen en van het toepassen van agile en lean in een bedrijfsplan van een grote instelling.

DSL Collection

In 2005 hadden de Levy‘s al tientallen jaren westerse hedendaagse kunst en design verzameld, met daarbij werken van Basquiat, Ron Arad en vergelijkbare kunstenaars. Na de verkoop van Torrente, het mode-imperium van Dominique’s familie, verhuisde haar broer naar China op zoek naar nieuwe uitdagingen. Dominique en Sylvain bezochten hem daar en verdiepten zich in hedendaagse Chinese kunst. Zij zagen direct een kans: moderne Chinese kunst was toen nog niet erg bekend in Europa en het was baanbrekend. ‘Wij verzamelen Chinese hedendaagse kunst niet als een identiteit, maar als een onderwerp. Het is provocerend, uitdagend en verrijkend’, zo lichten ze de keuze toe (Artland). DSL Collection zou zich richten op de acquisitie van monumentale werken met krachtige visuele effecten en digitale technologie gebruiken om een groot publiek aan te spreken. Ze stelden vier basisprincipes op voor de collectie: wees altijd relevant, verzamel de beste kunst, blijf klein en maak de werken toegankelijk. Het doel was, volgens de twee ondernemers, een actueel en tijdloos cultureel merk op te bouwen. 

Vandaag de dag omvat de collectie 350 werken en vernieuwt ze jaarlijks 15%. De collectie is dynamisch: minder interessante werken worden verkocht of geruild voor betere werken. Het aantal is beperkt zodat de collectie hanteerbaar blijft: het gaat om kwaliteit, niet om kwantiteit. Maar bovenal: de Levy ’s omarmden vanaf het begin digitale hulpmiddelen en sociale media. Op hun mailinglijst staan intussen 80.000 namen en 43.000 mensen volgen hen, o.a. op Facebook. In 2012 begonnen ze een museum op Second Life. In 2017 verhuisden ze de collectie naar de virtuele wereld. En in 2021 staat DSL Collection  op het punt de eerste videogame The Forgetter uit te brengen. 

Screenshot uit de game The Forgetter, met werk uit de DSL Collection

De klant als uitgangspunt

‘L’art a besoin de plus d’empathie et dans “Jeu Video”, il y a Je’, grapt Sylvain. Zijn bedoeling gaat in vertaling misschien verloren, maar moet zo begrepen worden: het is de hoogste tijd om de klant als uitgangspunt te nemen. Musea zoals wij die kennen, zullen verdwijnen denkt hij, want de economische modellen zijn niet langer houdbaar en daarom moeten ze nieuwe manieren vinden om hun bezoekers te boeien. En waarom niet met videogames, vraagt Sylvain zich af. Ze zijn interactief en hebben een businessmodel dat aantrekkelijk kan zijn voor culturele instellingen.

Dit alles maakt DSL Collection uniek: gedreven door ondernemersgeest, een duidelijke focus, een levendige belangstelling voor innovatie en uitgesproken interesse in techniek (Dominique vervulde een pioniersrol bij de verspreiding van audiogidsen in Franse musea in de 90-er jaren).   DSL Collection wordt genoemd als een voorbeeld voor culturele instellingen. En toch lijkt de wereld van de kunst achter te blijven bij andere ondernemingen als het gaat om het betrekken van het publiek via relevante technologieën.  

TATE in Minecraft

Brendon Ciecko, oprichter van Cuseum, een onderneming die de manier waarop mensen omgaan met kunst en cultuur verandert door gebruik te maken van mobiele technologie en sociale netwerken, is het met Sylvain eens. In de afgelopen tien jaar hebben de musea een groeiende interesse getoond in videogames, zowel om hun algemene culturele belang te illustreren als ter versterking van hun band met het publiek. Belangrijke musea als The Met, Getty, Tate, het Science Museum of London, American Museum of Natural History and Smithsonian hebben stuk voor stuk games ontwikkeld met het doel hun educatieve functie te verrijken en een speelse dynamiek te introduceren. In 2015 ontwierp de gamedesign studio Pinpin Team voor het Arab World Institute Medelia en voor de French Museum Association De koning en de salamander. Beide games, ook al zijn het niche-games, waren een succes en zijn nog steeds beschikbaar in de Apple Store en op Google Play. Helaas zijn er weinig andere voorbeelden in Europa. Gerard Paillard-Brunet, CEO van PinPin Team, gelooft dat het publiek toe is aan zulke videogames. Maar de ontwikkeling daarvan vraagt tijd en vereist een andere manier van denken in de culturele sector, een snellere en andere verdeling van budget en de acceptatie van het idee om daardoor inkomsten de genereren. Het is nog niet helemaal helder of videogames nieuw publiek aantrekken of alleen de tevredenheid van vaste bezoekers verhogen. Voor Ciecko zou het gebruik van bestaande platforms, zoals Minecraft, een oplossing kunnen zijn. Dit werd in 2014 al onderzocht door grote Londense musea zoals Tate, die Tate World op Minecraft ontwikkelde. De inzet van bestaande populaire games betekent minder kosten voor de musea. ‘Deze platforms stellen musea in staat in te spelen op een nieuw type bezoekers en interesse te creëren in het proces’, stelt Ciecko.

Dit gezegd zijnde, gelooft Ciecko meer in de mogelijkheden van Virtual en Augmented Reality. Hoewel er geen officiële gegevens zijn, schat hij dat momenteel minder dan 1.000 musea (van de 55.000 wereldwijd) VR/AR gebruiken. Maar Goldman Sachs/World Economic Forum voorspelt een aanzienlijke groei in de AR/VR van 37 tot 95 miljard USD, waarvan 50% in de creatieve industrie. Deze toename zal de acceptatie van de techniek in musea zeker beïnvloeden. 

Screenshot TATE in videogame Minecraft

Nieuw paradigma

Nu is het tijd om het denkkader te veranderen. Frederic Jousset, ondernemer en oprichter van Art Explora, benadrukte onlangs tijdens het Reframing Museums Symposium: ‘Het is hoe dan ook urgent om de klant centraal te stellen, in plaats van het kunstwerk’. Hij stelde ook oplossingen voor aan musea om van een vast inkomen verzekerd te zijn: branding, licensing, merchandising, advisering, alternatief gebruik van ruimtes. Vooral benadrukte Jousset de noodzaak van een meer tech-georiënteerde ondernemersaanpak. Dat minder dan een jaar geleden de helft van de museumdirecteuren in de Verenigde Staten op een lijstje van acht belangrijke toekomstige ontwikkelingen de toepassing van digitale hulpmiddelen als laatste noteerde, zegt veel  over de kloof tussen cultuur en tech (Ithaka S + R Art Museum Directory Survey 2020). 

Kunstmarkt online

En hoe staat de kunstmarkt ervoor? 2020 heeft veel snelle veranderingen noodzakelijk gemaakt. Reizen werd welhaast onmogelijk en online kunstbeurzen werden gezien als reddingslijn. Maar volgens de New York Art Market Report, had slechts 10% van de 1000 geïnterviewde verzamelaars kunst gekocht via een online platform (tegen 76% rechtstreeks van galeries), waarmee de efficiëntie en het belang van Virtual Art Fairs ter discussie staat. De enquête werd evenwel afgerond in augustus 2020 en het percentage kan in het vierde kwartaal hoger zijn geworden. De studie schetst niet alleen een vermoeidheid met betrekking tot digitale aanbiedingen, maar ook de onaantrekkelijkheid van de meeste virtuele ruimtes. ‘Soms wordt ik er zelfs een beetje duizelig van’, zei kunstadviseur Sue Stoffel over de virtual reality beurzen online (Artnet, 18/11/2020). 

Art Basel Miami toonde een snelle gedragsverandering en rapporteerde een constante online verkoop. De grote namen als Hauzer & Wirth, Zwirner, Kasmin of Thaddeus Ropac noteerden grote aantallen verkopen, zelfs tot in de zes cijfers. Doordat eerdere beurzen vervallen waren, hadden galeries voor Art Basel Miami tijd om te werken aan een online aanbod van hun presentatie, inhoud en toegang. Ze konden daardoor hun verzamelaars een aantrekkelijker interactie bieden. 

De strategie van Thaddeus Ropac was een groep van zowel nieuwe als gevestigde kunstenaars toe te voegen aan de galerie en werken op te nemen tegen verschillende prijzen met het oog op deze uitbreiding van het verzamelaarsbestand en de verschillende eisen daaraan. Ropac. ‘We missen zeker de persoonlijke ervaring van Miami Beach, maar iedereen raakt meer gewend aan deze nieuwe realiteit van online beurzen die in toenemende mate goed werken’ (Artnews, 2/12/20). Een andere gangbare strategie die dealers gebruikten naarmate ze meer ervaring kregen met virtuele kunstbeurzen was het uitbreiden van het randprogramma bij hun presentaties. Maar de meeste online presentaties imiteren simpelweg de offline werkelijkheid en zijn daardoor minder interessant: geen enkele opwindende online ervaring vervangt de ontbrekende sociale kant van kunst. Valt er iets te leren van andere sectoren?

Screenshot uit de game The Forgetter, met werk uit de DSL Collection

Videogames spelen om te winnen

Videogames en e-sports zijn trendy speelplaatsen geworden voor luxe merken en voor de muziekindustrie. Ze zoeken aansluiting bij de generatie die met internet is opgegroeid. Ze begrijpen dat ze zo miljoenen mensen kunnen bereiken, bouwen voort op bestaande formats en creëren zelfs nieuwe online ontmoetingsplaatsen. Louis Vuitton continueert het partnerschap met de top videogame League of Legends. Off White designs zijn te zien in de game Animal Crossing. En al in 2015 gebruikte modehuis Louis Vuitton de figuur Final Fantasy XIII in de Spring 2016 advertentiecampagne! In december 2019 debuteerde Balenciaga met de herfst/wintercollectie in de vorm van game. Het liet zien hoe de toekomst van de mode-industrie er tegen 2031 in de digitale- en gamewereld uitziet. Ondertussen hebben zowel Gucci als Burberry specifiek op hun clientèle gerichte videogames het licht doen zien. 

De muziekindustrie pionierde al in 2006 met concerten in de digitale wereld, zoals bijvoorbeeld Duran Duran in Second Life. Misschien is Travis Scott’s concert in Astroworld in 2020 de druppel die de emmer doet overlopen en kunstliefhebbers overtuigt om in actie te komen. Op één avond bereikte Scott 12,3 miljoen gebruikers (gebruikers die op hetzelfde moment ingelogd waren) en verdiende 20 miljoen USD, inclusief de verkoop van merkartikelen. Een enkel live concert zou ruwweg 1,7 miljoen USD opgebracht hebben. Het marktonderzoeksbureau Newzoo verwacht dat de gamemarkt dit jaar met bijna 20% zal groeien tot een omzet van 175 miljard USD. 

Ongeveer de helft van de wereldwijde gamemarkt (in termen van door consumenten bestede opbrengsten) komt uit China en de Verenigde Staten. Globaal genomen spelen bijna drie miljard mensen – ofwel 72% van de internet gebruikers – videogames op hun smartphone, volgens een in juli gepubliceerd rapport over marktverwachtingen van bureau WARC. 

Kort en goed, ‘gamification’ – het toepassen van gamedenken en gametechnieken in niet-game omgevingen – heeft de toekomst. Het wordt in toenemende mate vanzelfsprekend om zowel de aandacht te trekken als om de aandacht vast te houden op inhoud. Voor musea en galeries wordt het belangrijker om daarin niet achter te blijven! Jammer voor degenen die nog steeds menen dat het kopen van kunst altijd een face-to-face situatie vereist en die daarmee de toegevoegde waarde van nieuwe technologieën volkomen ontkennen. Ze missen het feitelijke inzicht dat innovatie onontkoombaar is. Sylvain Levy is overtuigd van de waarde van videogames als een nieuwe manier van communiceren en voor het opbouwen van groepen van gelijkgestemden. Misschien wordt zijn game een geweldig succes.  Misschien ook niet. Maar het slechtste scenario is starheid, geen perspectief op ontwikkeling.
Wie niet waagt, wie niet wint!

Voor het virtuele museum van de DSL Collection: http://www.g1expo.com/v3/dslcollection/

Wil je meer interessante verhalen lezen? Abonneer je dan op Tableau Magazine of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Categorieën
2020 Stories

Kunst om voor thuis te blijven! deel 11

Bloed, vuur en rookpilaren

“…en daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien. Ja, ook over de dienstknechten, en over de dienstmaagden, zal Ik in die dagen Mijn Geest uitgieten. En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed, en vuur, en rookpilaren.”  
Zo voorspelt Jezus in bijbelboek Joël 2:28-30 het neerdalen van de Heilige Geest die zijn volgelingen verder zal begeleiden. Het moment dat als het begin van de christelijke kerk wordt gezien: Pinksteren.
 

catharijneconvent
Nathan Coley, A place beyond belief, 2012

Allemaal Wonderen

In Museum het Catharijneconvent in Utrecht staan christelijke cultuur en erfgoed centraal, maar krijgt dit ook een link naar het heden en een breder begrip als zingeving. In de thematentoonstellingen zijn zeker niet alleen christelijke taferelen te zien maar ook hedendaagse kunst al dan niet met geloven als onderwerp. Zo ook in de tentoonstelling Allemaal Wonderen die vanaf 1 juni weer open is. Verhalen over wonderen, vroeger en nu. De wonderen uit de bijbel en uit andere geloven in beelden en schilderijen. De opwekking van Lazarus van Rembrandt uit 1632. Maar ook de videoclip Lazarus van David Bowie. De geboorte van Christus op een paneel van het Middelrijns altaar (ca 1410). Foto’s van jonge moeders van Rineke Dijkstra. Een 18e eeuwse prent van de Chinese zeegodin Mazu die een schip redt. Wonderbaarlijke genezingen en de ‘Godhelm’ die neurowetenschappers gebruikten bij hun onderzoek naar de wonderlijke ervaringen. Bestaan wonderen eigenlijk wel?

 

allemaal wonderen
De Chinese zeegodin Mazu redt een schip op volle zee, China,
18e eeuw, coll. Rijksmuseum Amsterdam

 

Museum voor thuis

Tot je in het museum terecht kunt, kun je online verdiepen in het wonder in lezingen, podcast en blogs. Zowel bij deze tentoonstelling als bij de rest van de collectie. Van april tot eind juni vulde  het Catharijneconvent de online tentoonstelling Museum aan huis met achtergrondverhalen bij werken in het museum en lezingen over algemene thema`s, bijvoorbeeld de vraag of wonderen bestaan, het verschil tussen de brede en de smalle weg en het gevoel voor dramatiek in christelijke kunst.

Museum Catharijneconvent vanaf 1 juni weer open!
Lange Nieuwstraat 38
Utrecht

https://www.catharijneconvent.nl/tentoonstellingen/museum-aan-huis/

https://www.catharijneconvent.nl/tentoonstellingen/wonderen/

Dit was de laatste aflevering van Kunst om voor thuis te blijven!
alle tips teruglezen kan hier

Categorieën
2020 Stories

Kunst om voor thuis te blijven! deel 9

Een beetje moe van het eindeloze navigeren over internet, het ronddobberen in online tentoonstellingen en virtueel dwalen door musea, van het heen en weer zeilen tussen instagram en facebook, vlog en podcast? Ik wel, en daarom deze week slechts aandacht voor een ding. Om weer even te oefenen in stilte en focus.

Staging Silence, thuis op reis

Een werk dat zich daar prima voor leent is Staging Silence (3) van Hans Op de Beeck. De derde video met deze titel verscheen in 2019, duurt 44 minuten en is in z’n geheel online te zien. Een ode aan traagheid, stilte en leegte die je meeneemt op een unieke reis. 
 

hans op de beeck
fimstill Staging Silence, 2019 © Studio Hans Op de Beeck

Twee handen richten een miniatuur toneel in. Plaatsen tafels en stoelen op een denkbeeldig terras. Alles in het klein, de set is niet groter dan een tafel, maar het beeld roept een hele wereld op. Een stille wereld, want mensen komen er niet in voor. Het is een leeg toneel dat wacht op een leven dat niet komt. 

Langzaam verandert de scene, het wordt een landschap met bergen van aluminiumfolie en een glinsterend meer van plastic. Een landschap dat er desondanks zo aantrekkelijk uitziet dat je er zou willen ronddwalen. Twee handen vegen de bergen weg en plaatsen stoelen, nemen ons mee naar de wachtruimte van een vliegveld. We zijn op reis. Het landschap maakt plaats voor een interieur dat langzaam opgebouwd wordt, object na object schuift geleidelijk in beeld tot het een museum is, met kerstballen en een prop aluminiumfolie als sculptuur en een rijstwafel aan de muur als schilderij. We reizen verder. Een klodder deeg verandert in een tuin, een blok klei in een woestijn. Plastic flessen worden een stad. De hand creëert en breekt weer af. Inventief met materialen, vormen en gereedschap. Soms tragisch, maar ook humorvol en lichtvoetig.

Staging Silence toont de kracht van verbeelding. Het roept met minimale middelen een wereld op waar je moeiteloos instapt. Een droomwereld vol verlangens en heimwee. Sfeervol en melancholisch. Verval, leegte, verlatenheid. De stilte en het ontbreken van leven geeft de beelden ook iets onheilspellends. En intussen blijven die handen actief, in een traag maar gestaag tempo, alsof ze nooit tevreden zijn met het resultaat. Altijd maar verder bouwen. Verder zoeken. Verder dromen. Continu inrichten en herinrichten. Een meditatief beeld dat ondanks de kunstmatigheid van de scene toch de wens oproept erheen te reizen. 44 minuten weg met de verbeelding als voertuig.

 

http://www.hansopdebeeck.com
 

Categorieën
2020 Nieuws

Kunst om voor thuis te blijven! deel 7

Charlotte Salomon – Leven? of Theater?

In het Joods Historische Museum moest een half uur na de opening de tentoonstelling over de joodse kunstenares Charlotte Salomon weer op slot. Te zien is haar omvangrijke werk Leven? Of Theater? dat in 1971door Salomons vader en stiefmoeder aan het museum werd geschonken.

Salomon (1917-1943) groeide op in Berlijn en studeerde vanaf 1936 aan de kunstacademie, maar moest deze verlaten toen duidelijk werd dat ze joods was. In 1939 vluchtte ze naar haar grootouders in Zuid-Frankrijk. Daar begon ze te schilderen en maakte een reeks van ruim 1300 gouaches over haar leven. In 1943 werden Salomon en haar echtgenoot opgepakt en naar Auschwitz gebracht waar ze op 10 oktober werd vermoord. 

charlotte salomonLeven? of Theater? is een imposante reeks gouaches die op een filmische manier een beeld geeft van haar leven. Zelfportretten, straatbeelden, een hand die een brief vasthoudt, het lijken bevroren scènes uit een groter verhaal. Het Joods Historisch Museum verbindt deze manier van werken in de tentoonstelling aan de opkomst van de cinema in Berlijn in de jaren dertig en het expressionisme in films als Das Cabinet des Dr. Caligari van Robert Wiene uit 1920 en Metropolis van Fritz Lang uit 1927. Salomon verwerkte beelden en associaties uit film, muziek en literatuur in haar gouaches, en plaatste ook tekst in beeld zoals Robert Wiene dat ook in zijn film deed. 

In een vrituele tour vertelt conservator Mirjam Knotter er meer over en laat een deel van de tentoonstelling zien. 

 

De tentoonstelling is gepland tot en met 23 augustus.

Joods Historisch Museum
Nieuwe Amstelstraat 1, 1011 PL Amsterdam
https://jck.nl/nl/locatie/joods-historisch-museum

 

TEKENKABINET XS

Op 1 mei gaat de 8e editie van Tekenkabinet online van start. Het Tekenkabinet – in 2013 opgericht door beeldend kunstenaar Manja van der Storm – is een onafhankelijk platform voor hedendaagse, autonome tekenkunst. Jaarlijks worden op bijzondere, wisselende locaties tentoonstellingen gemaakt met tekeningen van zowel door de wol geverfde, als startende tekenaars. Altijd met een groot aantal deelnemers en werk op klein formaat. Het Tekenkabinet was te zien in een museum, een voormalige showroom, een monumentale huiskamer, op een eigenzinnige kunstbeurs… En sinds de zomer van 2017 in het Amstelpark in het voormalige Belgische Paviljoen.
Voor de 8e editie wilde het Tekenkabinet nog grootser uitpakken met nog kleiner formaattekeningen dan in alle voorgaande jaren. Het maximale formaat is ditmaal A5.
 

rosemin hendriks
Rosemin Hendriks, z.t. 

Door de coronacrisis zal de nieuwe presentatie vanaf 1 mei aanvankelijk alleen online te zien (en te koop) zijn via de website. Vanaf vrijdag 5 juni zal de fysieke tentoonstelling in het Amstelpark op afspraak te bezoeken zijn.
Tekenkabinet XS toont recente tekeningen van 100 kunstenaars uit Nederland en België. De deelnemerslijst bevat vertrouwde namen, maar ook nieuwe aanwas.
In totaal ruim 400 tekeningen op de site, in alle denkbare varianten, technieken en onderwerpen. Er zitten prachtige dingen bij. 
Alle tekeningen worden zonder lijst, glas en/of passepartout getoond en zijn te koop! Prijs varieert van €50 tot €750. Bij de fysieke tentoonstelling kunnen ze bovendien direct mee naar huis in een handgemaakte verpakkingsdoos met deksel. Bij de tentoonstelling verschijnt een fullcolour catalogus (A6) met werk van alle deelnemers. Alle tekeningen staan nu online op:

www.tekenkabinet.nl

 

heidi linck
Heidi Linck, Been here before 3

 

Patricia Paludanus
Patricia Paludanus – Long Shot

 

Daan Roosegaarde – Levenslicht 

In Nederland staan we elk jaar rond 27 januari stil bij de slachtoffers van de Holocaust. Op 27 januari 2020 was het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Kunstenaar Daan Roosegaarde ontwierp op verzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei een tijdelijk lichtmonument om deze gebeurtenis te herdenken en stil te staan bij de slachtoffers. Roosegaarde ontwikkelde daarvoor het werk LEVENSLICHT. Doel van dit monument was ook te laten zien dat de Holocaust niet iets was dat zich ver weg afspeelde, maar juist heel dichtbij, in heel Nederland. Roosegaarde sprak met nabestaanden en ontwierp een monument bestaand uit 104.000 lichtgevende stenen. Een voor elk Nederlands slachtoffer. Na een centrale herdenking in Rotterdam werden de stenen verspreid over 170 gemeenten, waar ze tot 2 februari te zien waren. 
Het licht van de stenen veranderde steeds, zwelt aan en wordt weer zachter. Alsof ze ademen.
 

https://www.studioroosegaarde.net/project/levenslicht

 

Categorieën
2020 Nieuws

Kunst om voor thuis te blijven! deel 3

1. Museum Kranenburgh

Museumn Kranenburgh biedt sinds kort de mogelijkheid online door het museum te wandelen. Bijvoorbeeld door de expositie van Blues before sunrise van Iris Kensmil. Of langs het werk van Aat Veldhoen. Alle exposities in het museum zijn in een virtuele tour te bezoeken. Daarnaast is er een podcast beschikbaar over de tentoonstellingen; onder andere met een interview met Iris Kensmil.
https://kranenburgh.nl/te-doen
 

Iris Kensmil
Iris Kensmil, Study for Black Feminist #1, 2018 (foto Gert Jan van Rooij)

2. Hollandse meesters

Een fantastisch reeks portretten van hedendaagse kunstenaars is online te bekijken op de website Hollandse Meesters. Je ziet de kunstenaars in hun atelier en volgt het werk- en denkproces van nabij. Meer dan honderd kunstenaars komen hierin aan bod! Elke portret geeft in vijftien minuten een beeld van de kunstenaar en diens werk.
https://hollandsemeesters.info/page/home

Deze week werd het portret van Femmy Otten toegevoegd, gemaakt door Xander de Boer:

 

3. Roland Sohier en Tom Claassen bij PARK

De tentoonstelling Blokbuster bij PARK in Tilburg ging op half maart open en daar bleef het ook bij. Slechts een handvol mensen heeft het werk van Roland Sohier en Tom Claassen live gezien. Maar nu is een video waarin Roland Sohier zelf een rondleiding geeft langs zijn tekeningen en vertelt hoe de metershoge beelden van Tom Claassen zijn ontstaan. 

Blokbuster – PARK
15.03 – 26.04 2020
Tom Claassen en Roland Sohier  

https://www.artforever.nl/videos/blokbuster/
 

roland sohier tom claassen
werk van Tom Claassen en Roland Sohier bij PARK, Tilburg

4. Tell me your story in Kunsthal KAdE

In Kunsthal KAdE pakken ze het anders aan en verscheen op 3 april de eerste van een reeks mini documentaires over kunstenaars uit de tentoonstelling Tell me your story. Deze tentoonstelling biedt een uitgebreid overzicht van 100 jaar Afrikaans-Amerikaanse kunst. Veel kunstenaars waren niet eerder in Nederland te zien, dus de expositie is zeer welkom. Gelukkig is de expositie intussen verlengd tot eind augustus. In de mini-docs vertelt Robbert Roos meer over de getoonde kunstenaars. De eerste aflevering gaat over schilder en illustrator Aaron Douglas (1899-1979).

Tell me your story
www.kunsthalkade.nl
 

5. Ontrafel het werk van Vincent van Gogh.

Al van ver voor de corona crisis: de app Ontrafel Van Gogh. In 2013 kwam het Van Gogh museum met een app waarop je tot in detail de werken van Vincent kunt bekijken. Met voorstudies en achtergrondinformatie, inzicht in de werkwijze en een blik op de oorspronkelijke kleuren van het werk. Zo dicht kun je in het museum niet eens bij een kunstwerk komen. Dit is het moment om deze app opnieuw te ontdekken.
https://ontrafel.vangogh.nl/nl
ontrafel van gogh

6. Keith Haring in Nederland

Heb je genoeg van alle online kunst? Kies dan voor het nieuwe boek over Keith Haring dat deze week verscheen. Chris Reinewald schrijft over twee bezoeken van Keith Haring aan Nederland en neemt je mee naar de kunstwereld van de jaren 80. Lees er hier meer over:

https://tableaumagazine.nl/highlights/the-dutch-adventures-of-keith-haring

Categorieën
2020 Nieuws

Edward Hopper, Wright Morris en liefdesbrieven

1. Love letter to an Artwork

Kun je verliefd worden op een kunstwerk? Volgens Love letter to an artwork wel!

`Jij bent mijn Johnny Depp, mijn Vanessa Paradis, van jou heb ik een poster boven mijn bed.`

Dit schrijft Maurice Bogaert in een liefdesbrief aan het werk The Lightning Field van Walter de Maria, dat hij nog nooit live gezien heeft maar dat zeer belangrijk voor hem is. De brief is onderdeel van het project Love letter to an artwork dat begin dit jaar van start ging.

 

love letter to art
uit de brief van Maurice Bogaert aan love letter to art

In het online project Love letter to an Artwork roept kunstenaar Eline Kersten kunstenaars op hun liefdesverklaring voor een bepaald kunstwerk in te sturen in een brief.
Kersten:
 “Samen met Joris Burla heb ik Love Letter to an Artwork begin dit jaar opgezet vanuit een interesse in brieven als artistiek medium alsook het idee dat kunstenaars zich verhouden tot andere kunstwerken en hier soms een grote liefde voor kunnen voelen. Ik wilde graag een platform creëren waar die liefde geuit kan worden. ” 
Joris verzorgd een artistieke respons op de brieven die gestuurd worden in de vorm van een door hem gemaakte tekening. Zo is het platform niet enkel een plek waar liefdesbrieven gericht aan kunstwerken verzameld en gearchiveerd worden, maar ook een kunstwerk in zichzelf.

lovelettertoart

Love letter to an Artwork staat los van de coronocrisis, maar de kunstenaars merken wel dat de quarantaine van invloed is. Kersten: “We zijn het project in januari gestart zonder specifieke einddatum. We merken nu de crisis in het dagelijkse leven doorgedrongen is, dat meer kunstenaars in de pen kruipen en ons een brief toesturen – steeds meer kunstenaars weten ons te vinden. In principe komt er iedere week een nieuwe brief plus tekening online.”

Brief en tekening krijgen een plek op de website, met een link naar de eigen site van degene die de brief instuurde. Zo is de site ook een online tentoonstelling van uiteenlopende kunstenaars die allemaal één ding gemeen hebben: liefde voor kunst.

https://loveletterto.art

2. Edward Hopper

Het werk van Edward Hopper kwam deze week herhaaldelijk voorbij op social media. In zijn desolate schilderijen is afstand een constante factor. Op vrijwel elk schilderij zien we iemand alleen. Of niemand. Mensen zijn alleen op straat, alleen in huis, alleen in een café. En zelfs als er op een enkel doek meerdere mensen te zien zijn is er nauwelijks sprake van sociale interactie. Een lege wereld, die verdomd veel lijkt op hoe de wereld er nu uitziet.
 

edward hopper
Edward Hopper, Cape Cod Morning, 1950, olieverf op doek, coll.
Smithsonian American Art Museum, Gift of the Sara Roby Foundation 
© Heirs of Josephine Hopper / 2019, ProLitteris, Zürich

Fondation Beyeler in Basel heeft momenteel een expositie van Edward Hopper in huis. De expositie stelt het landschap centraal en focust daarnaast op het filmische aspect van Hopper schilderijen. Het museum vroeg bovendien aan filmmaker Wim Wenders zich door de schilderijen te laten inspireren tot een korte film. 
 

 

Op de site van Fondation Beyeler is ook een korte introductie op de tentoonstlling en het werk van Hopper te zien. Waarin ook wordt toegelicht waarom zijn werken zo leeg waren.
 

 NB: Het museum is momenteel gesloten.

https://www.fondationbeyeler.ch/en/exhibitions/edward-hopper/
 

3. Wright Morris – The Home Place

Foam opende dit jaar 2020 met de eerste tentoonstelling in Nederland van de Amerikaanse schrijver/fotograaf Wright Morris (1910-1998).
Wright Morris documenteerde het harde leven op het Amerikaanse platteland in beeldromans, waarin foto`s en tekst elkaar aanvullen. Opvallend in zijn foto`s is de afwezigheid van mensen. We zien verlaten straten en lege landschappen, waarin een verlaten winkel of graansilo de aandacht trekt. Ook binnen fotografeerde Morris levenloze objecten. Een eenzame stoel in de kamer, een verlaten interieur, een la met bestek. Beelden die de sfeer van armoede en verval ademen in de nasleep van de economische crisis uit de jaren 30. Maar die ook de schoonheid van zo`n object laten zien. 
 

Wright Morris
Wright Morris, Dresser Drawer Ed s Place Norfolk Nebraska 1947 © Estate of Wright Morris
Foam gebruikte de beeldromans The Inhabitants (1946), The Home Place (1948) en Of God’s Country and My People (1968) als rode draad voor de tentoonstelling, die via een korte rondleiding op de website en instagram nog te zien is. 

https://www.instagram.com/p/B-CexhFA7dA/​

www.foam.org

 

wright morris
Wright Morris,
Gano Grain Elevator Kinsley Kansas, 1940
©Estate of Wright Morris
wright morris
Wright Morris,
The Home Place, Norfolk, Nebraska (1947)
©Estate of Wright Morris

 

 

 NB: Het museum is momenteel gesloten.

Categorieën
2020 Nieuws

Kunst om voor thuis te blijven!

Art Basel Hong Kong 

De Art Basel in Hong Kong is hier online te bezoeken van 20 maart tot en met 25 maart.

Video over het schilderij de Passiebloem van Piet Mondriaan. 

Nu het museum Singer Laren gesloten is neemt museumdirecteur Jan Rudolph de Lorm je in korte filmpjes mee door de tentoonstelling `Spiegel van de ziel. Toorop tot Mondriaan`. In dit eerste filmpje vertelt hij over `Passiebloem` van Piet Mondriaan. Geniet hier van dit prachtige werk!
 

Piet Mondriaan , Passiebloem, 1901- 1908

Video over het Schilderij `Het hunebed van Tynaarlo` van Willem Roelofs
Kees Dinkla, medewerker educatie van het Drents Museum, staat stil bij één van Willem Roelofs kunstwerken, namelijk `Het hunebed van Tynaarlo` in de tentoonstelling Barbizon van het Noorden. Wist je dat Roelofs één van de eerste kunstenaars is die naar Drenthe ging om in de buitenlucht te schilderen?

Video van `Madeleine-Bastille` van Kees Maks 
`Dit schilderij laat zien wat ware paardenkracht is” schreef Wieteke van Zeil laatst in de

volkskrant over dit schilderij van Kees Maks. Jan Rudolph de Lorm vertelt erover in aflevering 5 van Singer TV.

Podcast over de tentoonstelling Caravaggio-Bernini

In deze podcast vertellen conservatoren, experts en kunstenaars verhalen over kunstwerken en hun makers. Er zijn podcasts te beluisteren over Rembrandt, Velázquez en Paulus van Vianen. Er is ook een podcast over de tentoonstelling Caravaggio-Bernini met Ilja Leo Pfeijffer en conservator Frits Scholten.
 

Luisteren naar het schilderij `gezicht op Delft`

Harrie Jekkers maakte in opdracht van het Maurtishuis een muzikale bewerking als onderdeel van `Bekijk het Mauritshuis met je oren`- campagane. 
 

Johannes Vermeer, Gezicht op Delft, 1660-1661

 

Galerie Vanderven Oriental Art op de TEFAF Maastricht

Galerie Vanderven Oriental Art stond op de TEFAF die helaas vroegtijdig moest worden stopgezet vanwege de coronacrisis. Hier kun je nog een wel een mooie impressie aanschouwen van de stand. 
 

Galerie Ronmandos

Een andere galerie waarbij je een online tour kunt volgen is Galerie Ronmando. Schrijf je hier in en je hebt gratis toegang tot de online galerie. 
 

Restauratie Albert Cuyps` rivierlandschap met koeien en herders

Hier kun je meer lezen over de restauratie van Albert Cuyps schilderij `rivierlandschap met koeien en herders.

Restauratie Keith Haring Canopy

Het Stedelijk Museum Amsterdam heeft een video gemaakt over het werk Canopy van Keith Haring wat 30 jaar lang in het depot opgeslagen heeft gestaan. 

Krabbé zoekt Chagall
Deze week ging op tv een nieuwe serie van start met Jeroen Krabbé over leven en werk van Marc Chagall (1887-1985). Deel 1 kun je hier online terugkijken. 

 

Jeroen Krabbé

Museum tv

Op Museum TV vind je diverse video`s terug over actuele tentoonstellingen en collecties.
 

Kleurboeken voor volwassen van 113 musea

Even iets anders dan op een scherm lezen en kijken? Download een kleurplaat!  

Musea, galeries en andere culturele instellingen geven nu regelmatig via facebook op instagram een live tour door een specifieke tentoonstelling. Hou daarom onze social media in de gaten zodat je niets hoeft te missen!

Heb je nog tips voor ons dan horen wij dat graag. Samen komen we deze periode wel door!

 

Categorieën
2020 Columns

Instagram als motor voor de kunstwereld

De focus in de berichtgeving over Instagram ligt vaak op de vele selfies voor de Mona Lisa of, erger nog, berichten over museumbezoekers die in een poging zichzelf vast te leggen met een kunstwerk datzelfde of een ander werk omstoten.

de Infinity Room op instagram

De kritiek is vaak dat niet de kunst maar de Instagrammer zelf in de spotlight staat: in hoeverre ervaren mensen een kunstwerk nog écht als ze deze vooral door de lens van hun telefoon bekijken? En wordt een kunstwerk nog wel op inhoudelijke kwaliteiten beoordeeld of alleen op Instagramwaardigheid? Het lijkt mij helder dat het allemaal kan: eerst kijken, dan fotograferen, en eventueel posten. Niet alles komt immers goed uit de verf op een foto.
Maar Instagram heeft iets nog veel belangrijkers gedaan voor de kunstwereld dan de mogelijkheid je persoonlijke kunstervaring te delen: instagram heeft de kunstwereld een stuk democratischer gemaakt.

Online markt

De kunstenaar kan via Instagram direct contact maken met zijn of haar publiek en heeft daarmee een sterke marketingtool in eigen handen. Daar waar de online kunstmarkt – tegen de initiële verwachtingen in- nog niet volledig op stoom lijkt te zijn, is Instagram bij uitstek een plek waar veel jonge kunstenaars zelf hun werk kunnen delen én verkopen. Online mediaplatform Artsy plaatst de lancering van Instagram in 2010 dan ook op nummer 1 in de lijst van de 10 momenten ‘that defined art in the 2010s’.

Ook verzamelaars kunnen dankzij Instagram onafhankelijk van de markt – van wat galeries en beurzen hen voorschotelen -nieuwe kunstenaars ontdekken en gemakkelijk zoeken naar kunst uit landen die niet goed vertegenwoordigd zijn op de dominant westerse kunstmarkt of die om politieke redenen niet in de spotlight kunnen staan. Vooral voor de nieuwe generatie verzamelaars is Instagram de perfecte tool: uit onderzoek blijkt dat de millennial verzamelaar (grofweg 23-38 jaar) veel waarde hecht aan impact en transparantie. En daar is Instagram het ideale medium voor.

Nieuwe verzamelaars

de Infinity Room op instagram

Op Instagram kan de deze nieuwe generatie verzamelaars niet alleen informatie vinden, kennis vergaren en inspiratie opdoen, maar ook heel gericht zoeken naar kunstenaars die hun steun verdienen. Kunstenaars die een maatschappelijke boodschap vertellen die resoneert bij deze betrokken generatie bijvoorbeeld. Zo steunt de Instagrammer niet alleen door aan te kopen, maar ook door kunstwerken te delen op hun eigen account. En ja, Instagram wordt door hen óók gebruikt voor die perfecte selfie, waarmee gebruikers hun kunstbelevingen in installaties van Anish Kapoor of Ai Wei Wei kunnen laten zien.

Instagrammable kunst

Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat Instagram ook voor musea belangrijk is: een ‘instagrammable’ tentoonstelling zorgt voor een enorme toestroom van publiek. Denk bijvoorbeeld aan de Yayoi Kusama tentoonstelling in Voorlinden dit jaar, waarbij je alleen door een felbegeerde time slot te bemachtigen de Infinity Room kon bekijken – om in 45 seconden de perfecte post te creëren. Instagram heeft voorgoed de deuren voor digitale kunst geopend, en dan met name de overweldigende installaties waarin licht, geluid, projecties en interactiviteit centraal staan. Het is gemakkelijk deze kunstvorm weg te zetten als kunst voor de massa’s, of de opkomst van Instagram als verloedering van de kunstbeving, maar dat is niet terecht. Eén van de meest vooruitstrevende partijen op het gebied van digitale kunst is teamLab: zij openden in het gebouw van het Mori Art Museum in Tokyo ‘Borderless’ – een museum voor digitale kunst. In de Instagram-posts van celebrities als Kim Kardashian West en Justin Bieber voelt Borderless soms misschien meer als speeltuin dan als kunst; maar intussen wordt teamLab wél vertegenwoordigd door de toonaangevende Pace Gallery en is hun werk opgenomen in collecties van toonaangevende musea over de hele wereld.

Influencers

Instagram zorgde ook voor de opkomst van de influencer: Instagram-accounts die gericht zijn op het promoten van kunst. En die zijn er in allerlei soorten en maten, waarvan de meest interessante accounts gevuld worden met goed doordachte mini-recensies. Zij besteden niet alleen aandacht aan hedendaagse kunst of instagrammable vormen ervan, maar brengen ook oude meesters of moderne kunst onder de aandacht.
Een aantal accounts die de moeite meer dan waard zijn om te volgen:

@Galeriereporter bezoekt meer dan 180 tentoonstellingen per jaar -nationaal en internationaal – en heeft daarbij een focus op abstracte, moderne kunst. Je ziet Flor Linckens zelf eigenlijk nooit in beeld, kunst speelt de hoofdrol. In de captions deelt ze haar persoonlijke blik op de werken gecombineerd met achtergrondinformatie over de kunstenaar en het werk.

@Kunstkijken – Yuki Kho en Ko van ’t Hek tippen al jaren via Instagram (en hun maandelijkse nieuwsbrief) de beste online en offline tentoonstellingen in binnen- en buitenland.

Beeld: screenshots van de instagram zoekopdracht `Infinity Room, Yayoi Kusama`